KØLETØRRER

 
 

Sådan virker en køletørrer

 

Trykluften fra kompressoren indeholder en vis mængde af relativ fugtighed der stadig kan kondensere. En kompressor, der producerer 20 m³ trykluft ved 8 bar, arbejder i 8 timer placeret i omgivelsestemperatur ved 20 ° C og 70% relativ fugtighed, sender omkring 80 liter vand videre ud i systemet. For at adskille vand fra luft i en køletørrer undergår den mættede trykluft en indledende afkøling i luft-luft-varmeveksler ved hjælp af kold tørret luft.

Den anden afkølingsfase foregår inde i fordamperen, hvor luften når et forudindstillet dugpunkt. Kondensat/vand udskilles under kølefasen  og udledes fra køletørrer automatisk med niveausensorer. Herefter er trykluften tilstrækkeligt tørret og egnet til de fleste industrielle anvendelser. Husk altid at kondensatet fra køletørreren skal enten bortskaffes som miljøfarlig væske eller behandles i en olie/vand separator.