Skruekompressorolie Syntetisk ISO 46 Dunk 20 l.

2.990,00  u/Moms
ekskl. levering

TT-Air Oil S 46 er en lugtsvag syntetisk luftkompressorolie til et bredt udsnit af stempel- og rotationskompressorer. Anvendelse TT-Air Oil S 46 er en syntetisk luftkompressor- og vakuumpumpeolie, der anbefales til alle former for luftkompressorer af både stempel- og rotationstypen. TT-Air Oil S 46 er især anvendelig i kompressorer, som arbejder under middel til kraftig belastning, hvor almindelig kompressorolie kan give anledning til driftsproblemer i form af koks- og slamafsætninger og kort olielevetid, eller hvor fabrikanten foreskriver brug af syntetisk kompressorolie. Med indbygget slidbeskyttelse og rustbeskyttelse kan TT-Air Oil S 46 anbefales til de fleste hydrauliksystemer uanset pumpetype. Egenskaber og fordele TT-Air Oil S 46 er lugtsvag, hvorved eventuelle lugtgener fra arbejdsluften elimineres. Dermed bidrager produktet til et forbedret arbejdsklima. Afprøvninger har vist en klar forbedring i form af minimale koksafsætninger samt længere olielevetid (4-8 gange) i forhold til almindelig kompressorolie. Den fremragende iltningsstabilitet og gode beskyttelse mod slid og rust forlænger skifteintervallet op til 8 gange sammenlignet med mineralsk olie. Derved nedbringes de totale driftsomkostninger. Den lave POT-værdi (Pneurop Oxidation Test) viser en meget god beskyttelse mod dannelse af brandfarlige koksafsætninger i kompressorer. Herved opnås længere levetid for ventiler og belastede komponenter i kompressorsystemet. TT-Air Oil S 46 er 100 % forenelig med mineralsk olie, pakningsmaterialer og malingstyper. Ingen forholdsregler ved skift fra mineralolie eller PAO-baserede olier. Begrænsning TT-Air Oil S 46 er ikke forenelig med syntetiske olier baseret på PolyAlkylenGlykol.

Specifikationer TT-Air Oil S 46 overstiger kravene til følgende specifikationer:  ISO 6743-3A kategori DAA, DAB, DAC (stempelkompressor)  ISO 6743-3A kategori DAG, DAH, DAJ, (skruekompressor)  ISO 6743-3A DVA (vacuum)  ISO 6743-4 kategori HV  DIN 51506 - VDL HC  DIN 51517 - CLP HC

 

Tekniske analysedata Egenskab Data Enhed Metode Viskositetsgrad 46 ISO VG ISO 3448 Vægtfylde ved 15 °C 845 kg/m³ D 4052 Kinematisk viskositet ved 40 °C 48,2 mm²/s D 445 Kinematisk viskositet ved 100 °C 7,75 mm²/s D 445 Viskositetsindeks 128 – D 2270 Flammepunkt, Pensky-Martens 248 °C D 93 Flydepunkt -39 °C D 97 POT-værdi, 200 °C, 4x6 timer 0,10 % mas. DIN 51 352 del 2 Svovlindhold